Това ли е голямата тайна на нашия произход, премълчавана от науката?