Как нашите БАН-ски старци разбраха за тайнствените следи в небето над Радомир?