Няма нищо случайно в „Тайната вечеря“ – шедьовъра на Леонардо да Винчи. Конкретни знаци и символи – храна за въображението. Кодът на Леонардо – прозрения и изчисления.

Още в текста: Последната пасхална трапеза на Исус преди Голгота. Фактът и превръщането му в изкуство. Легенда на шест столетия. Апостол Йоан или Мария Магдалена – на трапезата вдясно от Исус? Послание от Космоса и към Космоса. Най-голямата тайна на „Тайната вечеря“.

История на събитието

Пасхалната вечеря на Исус с неговите ученици. Било четвъртък вечер. Последният ден от Страстната седмица преди Исус да бъде предаден на римляните от Юда. В горната стая на дома на един жител от Йерусалим. С думите „не дойдох да служа, а да послужа“ Исус умива краката на апостолите. После извършва светото тайнството Евхаристия (Причастие) – сам причастява последователите си.

Завещанието на Тайната вечеря

Завещаното по време на Тайната вечеря от Исус на неговите ученици осмисля принципите на християнството. Исус предрича, че след тази вечеря той ще пострада (един от тях ще го предаде). Дава и символите за неговото възпоменание – хлябът е тялото Му, виното – Неговата кръв. Най-големи са тези, които служат на другите – е заветът, който Спасителят оставя на последователите си. Със саможертвата си той им дава надеждата, че и те „ще седнат на престола“. Завещава на учениците си любов, смелост и сила във вярата. (Мат. 26:17-35, Марк 14:12-31, Лук. 22:7-38, Иоан 13:1-17, 26).

нумерология
Тайната вечеря в „Тайната вечеря“
Тайната вечеря -4, Шифърът на Леонардо да Винчи - 10

За по-голям размер на картината, кликни върху умаленото изображение!

Тайната вечеря, поръчана от миланския херцог Лудовико Сфорца през 1495 г. в памет на неговата прелестна съпруга Беатриче д’Есте, великият ренесансов художник Леонардо да Винчи претворява в колосална фреска на задната стена на някогашната трапезария на църквата „Санта Мария де ле Грацие“ в Милано. Геният на италианския ренесансов художник Леонардо да Винчи издига сюжета на последната пасхална вечеря на Исус Христос с учениците му до небесните висоти на Спасителя и земните му проекции.
От замисъла (1495) до раждането (1498) му този шедьовър е обвит със загадки, които през вековете търпят какви ли не метаморфози.

Тайната вечеря -3, Шифърът на Леонардо да Винчи - 10

Лудовико Сфорца

Нищо не е случайно в този гигантски стенопис с размери 4.60 х 8.80 метра, който, за да бъде изцяло обхванат с поглед, би трябвало да се гледа от 9-метрово разстояние и от триметрова височина. Шедьовърът на Леонардо крие както конкретния смисъл на християнските знаци, така и символиката, която художникът е вложил в отделните образи, детайли, композиция, цвят – убедени са изследователите на великия италианец. Според тях няма как всестранно развитият творец (художникът е и блестящ анатом, архитект, конструктор, изобретател, писател) да не е закодирал в картината си свои послания.

Забулените знаци на гения

Тайната вечеря- 78, Шифърът на Леонардо да Винчи - 10Какво е вложил Леонардо в своята „Тайна вечеря“? Какви са тайните послания и забулените знаци, вплетени от гения преди шест века в изображението на църковната стена? Прозрения и изчисления на художника раждат онова, което днес се определя като кодът на Леонардо.
Защо Леонардо не е поставил ореоли над светите апостоли и Исус, както е по канон и както са ги рисували и неговите съвременници? Великият мислител, надареният свише творец, величан от мнозина като светец, съзнателно е изобразил в картината отзвука от библейския сюжет – атмосферата на една реална пасхална трапеза, с емоциите не на застинали светци, а на обикновени хора. Според италианския учен Марио Тадей точно в това се състои истинската тайна, закодирана в “Тайната вечеря”.
Според подобно тълкуване и на други експерти, Леонардо пресъздава реакциите на 12-те апостоли в онзи сюблимен момент, когато Учителят произнася пророческата фраза, че един от учениците му ще го предаде. Психологическата плътност на отделните образи художникът доразвива и чрез тяхното групиране, а и чрез динамиката на цялостната композиция на фреската. Вероятно, с „Тайната вечеря“ геният не е искал да ни привърже към миналото, а да ни препрати към бъдещето?

Легендата

Всеки, дръзнал да разгадае Леонардовия шифър, предлага свой „ключ“ за секретите, скрити от автора в „Тайна вечеря“. Кой как ги чете през изминалите столетия?
Няма спор единствено около тезата, че за художника Исус Христос е олицетворение на доброто, а Юда – на злото. Точно тези две изображения във фреската раждат най-популярната легенда. За образа на Спасителя Леонардо получил вдъхновение от красиво момче, певец в църковния хор. Художникът го харесал за модел и претворил струящата от него светлина на доброто в лика на Исус. Близо три години Леонардо не успявал да открие „своя“ Юда. Докато един ден буквално се спънал в подходящия типаж. Злост изкривявала до уродливост грозноватата физиономия на пиян прошляк в канавката. Истинска находка за образа на предателя Юда, метафора на Злото, според идеята на Леонардо за „Тайната вечеря“.
Легендата нямаше да е преживяла времето и да стигне до ден днешен, ако не завършваше впечатляващо. Когато след време окаяният модел на Юда видял фреската, разказал, че преди години, докато все още пеел в църковния хор, а младият му живот имал нежния глас на мечтите и доброто, един художник му предложил да позира за образа на Исус.
Така при гения всичко идва на мястото си. Доброто и злото в едно.

Жълта нишка

Тайната вечеря -2, Шифърът на Леонардо да Винчи - 10В „Тайната вечеря“ вдясно от Исус Леонардо да Винчи е нарисувал не апостол Йоан, а Мария Магдалена. Няма как да види друга фигура в прочутата фреска въображението на Дан Браун, който в романа си „Шифърът на Леонардо“ (2003) се интересува от взаимоотношенията между Мария Магдалена и Исус Христос. Тази „жълта“ нишка превръща книгата в световен бестселър. Но и праща хиляди туристи пред „Тайната вечеря“ на Леонардо в миланската църква.
Специалистите побързаха да определят фантазиите на американския романист като спекулации и да ги оборят с конкретни факти от иконографията. Леонардо е изобразил апостол Йоан така, както е бил рисуван реди него многократно – леко женствен. Обяснени са и скритите според канона символи в буквите V, M и W, а също и че ръката с ножа е на апостол Петър.
Авторитетни изкуствоведи обориха и друго, появило се преди години твърдение – на компютърният специалист Пеши Славиза. Чрез специален фотоефект в композицията на Леонард той видял фигура на жена – на Мадоната с младенеца. Дори патентовал откритието си.

Космическо послание

Като се търси мистика и тайнопис в шедьовъра на Леонардо, се пропуска един от най-значимите скрити знаци в него – силата на реализма в изобразените живи реакции на всеки един от апостолите на думите на Учителя им „Един от вас ще ме предаде“ – от шок до гняв. Всеки жест на героите в „Тайната вечеря“ е натоварен с канонична символика – категорични са експертите. Но те разграничават и приноса на Леонардо в езика на жестовете, копиран впоследствие от много художници.
Обособяването на 12-те апостоли по трима в четири групи в Леонардовата тайна вечеря не спира да вдъхновява интересуващите се от изкуство и религия за нови и нови хипотези. От скиците и етюдите на художника най-напред става известно кои точно от изобразените в стенописа са Исус, Йоан, Петър и Юда. Впоследствие, на основата на намерен през 1800 година ръкопис с имената на апостолите, са уточнени всички персонажи. Отляво на дясно от едната страна на масата, нарисувани така, че никой да не е в гръб към зрителя, са Бартоломей, Яков Алфеев и Андрей Първозвани. Юда Искариотски, Петър и Йоан са във втората група. В средата е Исус с разтворени ръце, опрени на маста. Тома, Яков Заведеев и Филип образуват третата композиционна група. В четвъртата са Матей, Тадей и Симон Зилот.

12 апостоли: 12 знака, 12 планети, 4 годишни времена

Тайната вечеря -5, Шифърът на Леонардо да Винчи - 10Тези четири групи от по трима апостоли символизират четирите годишни времена, а в центъра е Исус – символ на Слънцето, е идеята на една от по-новите хипотези, изтеглящи нишки от „Тайната вечеря“. Според нея всеки от 12-те апостоли представлява съответен знак от Зодиака. Започва се с Овенът – първи вляво на масата с този знак е Бартоломей. Последен вдясно е знакът Риби в лицето на Симон. Рак е Юда Искариотски, той символизира и Луната, която е управляваща планета на знака Рак. Юда е най-тъмната фигура в „Тайната вечеря“, противоположна на Исус с яркостта на Слънцето.
Апостолите с техните зодиакални знаци се подреждат така: Бартоломей – Овен, Яков Алфеев– Телец, Андрей Първозвани – Близнаци, Юда Искариотски – Рак, Петър – Лъв, Йоан Богослов – Дева, Тома – Скорпион, Яков Заведеев – Везни, Филип – Стрелец, Матей – Козирог, Тадей (Юда Яковов) – Водолей, Симон Зилот – Риби.
Тайната вечеря - 6, Шифърът на Леонардо да Винчи - 10За други тълкуватели 12-те апостоли във фреската символизират 12-те планети, а в средата Исус – слънцето, прокарват тази версия тълкуватели с астрономически уклон. И цитират подредбата на планетите според така наречената «Огледална книга»: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Церера (бивш астероид), Юпитер, Сатурн, Луна, Уран, Нептун, Плутон и Харон (бивш спътник на Плутон). Слънцето е под номер 13.
„Леонардо не е нарисувал тринайсет души на вечеря, а цялото човечество в тринайсет събирателни образа“ – приземява ни, като ни издига проф. Николай Райнов.

Най-голямата мистерия

Как „Тайната вечеря“ на Леонардо е оцеляла през шестте столетия от създаването на фреската в миланската църква – това може би е най-голямата мистерия около шедьовъра. Въпреки природни бедствия и човешка небрежност.
– Две години след като Леонардо завършва стенописа си – през 1500 година, придошлите води на река По достигат и до църквата
„Санта Мария де ле Грацие“ и „Тайната вечеря“ не е пощадена.
– 1566 г. – манастирът не само че не реставрира пострадалата от наводнението фреска, но я и „дорисува“ с избит в стената отвор за врата. Така Спасителят остава без крака, а над главата му скоро се появява гербът на Милано.
– 17 век. Църковната трапезарията с шедьовъра на Леонардо е превърната в… конюшня.
– През Втората световна война. Снаряд пада върху църквата – от нея остава единствено стената с „Тайната вечеря“.

Знамение? Поличба? Нова загадка?

15 минути пред „Тайната вечеря“

Тайната вечеря, Шифърът на Леонардо да Винчи - 1015 минути се отпускат на всеки, който предварително се е снабдил с билет, за да застане очи в очи с „Тайната вечеря“ на Леонардо. От 2000 година шедьовърът не е в оригиналната си среда – на задната стена на трапезарията на църквата „Санта Мария деле Грацие“ в Милано. Мястото е същото, но климатизирана стая играе ролята на ренесансовата трапезария. Влажността се контролира и затова до фреската се пропускат групи от по 25 човека за 15 минути.
Три месеца предварително следва да си купим билет (6.50 евро) – онлайн става това. Обикновено на 10-о число „излизат“ новите билети, напомнят от официалния сайт.

Вижте и ТОВА:

Мона Лиза – мистерии и противоречия около картината

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: