Човешките деца идват на бял свят по най-изумителния начин през 2050 г.