В свещеното писание Библията може да се открие загатната връзка между описаното Слънчево затъмнение, смъртта на Исус Христос и неговия начин на изцеление.

Представяме ви култов откъс от книга на Рудолф Щайнер, където се намеква за тези разтърсващи взаимосвързаности.

Древните хора са можели да оказват върху тялото си огромно влияние посредством душата. Ако се произнасяло определено име, то пред душата на древния човек се появявал този образ. В днешно време при произнасяне на коя да е дума образ не се появява.

Обаче древните веднага имали завършен образ и този образ предизвиквал у тях или студ по кожата, или неудържим смях, или нещо друго; всичко веднага преминавало в тялото.

Тези свойства се оказвали много пригодни за изцеляването. Но да се употребят е можело само в случай, че по правилен начин се използват силите от обкръжаващата среда на човека. Ето защо при описание на изцелението на болния от Христос се казва: „… а когато се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове“ (Марко 1: 32).

Следователно, той не е събирал болните при пълна, ярка слънчева светлина: в този случай утехата, давана от Него на душата, не би била така полезна. Само когато хората идвали при Него в полутъмнина, в сумрак, това е принасяло полза.

В дадения случай природата оказва влияние върху съзнателния живот на човека. Но върху безсъзнателния живот на човека огромно влияние оказва цялото космическо обкръжение, включвайки света на звездите, на небесните тела. Така, слънчевата светлина, имаща значение за човека, достига до него по съвсем различен начин, ако тя на места е помрачена, отколкото ако навсякъде е ярка.

нумерология

Следва с уважение да се отнасяме към законите на природата, също така и към великите космически закони.

Може да се каже така: всичко се обострило в природата именно по времето, когато ставащото в Палестина с велика печал се е отразявало в нечии сърца. И чрез това, тази велика печал е преминала в природата. Тези две неща са взаимосвързани. И след това може да се каже: така, както кръвта тече в тялото и здравето на човека зависи от тази кръв, така, от своя страна в кръвта се втича това, което живее в слънчевата светлина. Представете си, че някой е умрял. Ако вие бихте могли два месеца преди това да изследвате неговата кръв, то тя би ви показала, че вече е стъпила на пътя на безжизнеността.

Както кръвта преди смъртта на човека стъпва на пътя, водещ към безжизнеността, точно така и това, което живее в светлината още преди, още към времето на раждането на Христос се развивало по път, който и довел до сумрака, възникнал едновременно с Неговата смърт.

И така, между природните явления и живота на Христос се установила непосредствена вътрешна връзка. Би могло да кажем: както Христос съзнателно е избирал сумрака за изцеленията на болните, точно така Неговото безсъзнателно в душата е избрало слънчевото затъмнение, за да умре. Така трябва да си представяме тези неща; тогава можем да стигнем до тяхното правилно обяснение. А това е важно, господа! Тези неща, разбира се, не могат да се обяснят по външен, груб начин, те трябва да се обяснят по вътрешен начин.“

СС 353, Рудолф Щайнер
Из „Историята на човечеството и светогледите на културните народи“

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: