Това ли е шокиращата следа, която ще остане от нашата цивилизация?