Лековита вода тече по стените на уникална скална църква