С ръста на природната свобода, която не се различава от необходимостта