Опровергаха една от най-големите истини в световната наука?