ДОКАЗАТЕЛСТВОТО! Всеки ЧОВЕК сам избира своите родители!