Русалки: Факти и доказателства за съществуването им