Руните представят основните сили на природата чрез пиктограми.

Руните се срещат за първи път още по стените на праисторическите пещери. Едва през 2 в. Пр. Хр. Е създадена руническата азбука. Преданието гласи, че руните са дар от Бог Один за хората. Той сами видял великите тайни.

руни магически

Руните са древни и мъдри

Руните били използвани за предсказания, лечение, благословия отглеждане на посевите. Хората ги смятали за велико тайнство в пълния смисъл на думата. Огромната им сила идвала от връзката с природните сили и енергии на Вселената, вярата и ритуалите. Те по-скоро били средства за гадаене и заклинания, отколкото начин за писане. Вътрешната същност на руните се отразява според имената, които получават според съответния език.
Днес до нас са стигнали имената на ранните и късните англосаксонски руни – 28 на брой и късно средновековната “готическа” реконструкция, но имената им даващи истинският магически строй са изгубени.
След появата на латинската азбука и християнството руническата магия и писмо биват забравени, въпреки че просъществуват до 15 век.
В края на 20 век те отново се възраждат в Германия и хората започват да търсят тяхната мъдрост в опитите си да разгадаят бъдещето си.
Тайнствените символи дали шанс на човека да разкрие тайните на миналото, настоящето и бъдещето, чрез своята магическа сила с помощта на познанията завещани ни от древността.

Ралица Илиева

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: