Какво означават фигурките, които рисуваме докато говорим по телефона