Римска мозайка се показа след наводнението в с. Бисер