През декември миналата година Негово Светейшество – Далай Лама XIV – духовен лидер на будистката религия, 71 годишния Тензин Гятцо, даде аудиенция по някои актуални международни проблеми и въпроси пред журналисти в резиденцията си в неголямото индийско градче Дхарамсала, разположено високо в планините – 1500 метра над морското равнище. По време на разговора, зад прозорците заваля сняг, което за вечнозелената Индия е истинско чудо. „Добър знак”, радостно подметна далай лама.

За главните проблеми на бъдещето

Първия – пренаселеността. Много е важно да се намали числеността на населението, а качеството на живота да се повиши. Населението на

планетата в днешно време е шест милиарда души. В значителна част сред тях жизнения уровен е много нисък, а милиони хора живеят под чертата на бедността. Това трябва да се промени. Ако жизнения уровен на населението от южните страни се сравни с това, което днес има населението на северните, тогава ще възникне въпроса

ще ни стигнат ли природните ресурси

Да кажем, за населението на Индия и Китай, което заедно е около три милиарда човека. Ако всеки от тях има автомобил, както в Америка, какво ще стане с екологията? От пренаселеността произтичат още няколко глобални проблема: енергийната криза, охрана на околната среда, недостигът на питейна вода.

нумерология

За мюсюлманския конфликт

Конфликтът между западния свят и исляма, е преувеличен. Шепа терористи не представляват целия ислям. В която и да е религия винаги се намират хора, които създават безпорядък. Сред тибетските будисти такова нещо също се среща. Ще обясня защо възниква религиозна разлика. В миналото представителите на разните вероучения са били изолирани един от друг, живеели са на различни континенти. Това е пораждало излишна подозрителност, което е много лошо. Сега всичко може да се поправи с помощта на

съвременните средства за връзка

а също и с развитието на туризма. Но освен това, ние сме длъжни да полагаме усилия за да се опознаем един друг и да станем приятели.

Върху какво да строим диалога между религиите

Във философиите на различните вероизповедания има сериозни различия, но целта на всички е една – безкрайната любов, заздравяване връзките между основните духовни течения. Веднаж ми се наложи да посетя католически манастир в Южна Франция. Тяхната манастирска система и тибетската манастирска система са практически идентични. Мюсюлмани ми казаха, че истинския последовател на исляма изпитва любов не само към Бог, но и също към всички негови творения: дървета, зверове, птици. Християнски свещеник в Австралия на публична лекция каза за мен: „Далай лама е добър християнин”. Ако имаме една цел, защо да отиваме на конфликт? Тук може да се приведе пример с лекарствата. Ако сте заболели, няма смисъл да се спори кое лекарство е по-добро. Едно и също лекарство може да се окаже полезно за един пациент и вредно за другия. По същия начин

религията се явява лекарство

позволяващо да се победят негативните емоции. За едни хора е по-ефективна теософската религия, където има Бог. За други — нетеософската. Всичко зависи от особеността на личността. На човечеството са необходими, различни традиции.

За заселването на Сибир с китайци

Русия, и особено Сибир, е пуста земя. Тя би трябвало да се радва от това, че я заселват китайци. Това е вярно и за Тибет. Защо да не дадем своите пустеещи земи на гъстонаселения Китай? Но при това всяко съобщество има национална самобитност, културно наследство, природа. Не е правилно да се позволява на друг народ да експлоатира тези ресурси. Отчасти оправдавам недоволството на местното население. Националния дух на страната е необходим. Но национализмът, в неговата крайна форма, не е твърде позитивно явление.

За щаб квартирите на ЕС и НАТО

В Брюксел, на среща с една от парламентарните групи на Европейския съюз изказах пожелание щаб квартирата на ЕС след време да се премести в Централна Европа, например, в Полша, а Русия да влезе в състава на Евросъюза. Щаб квартирата на НАТО би трябвало постепенно да се премести в Москва, което ще снизи нивото на страх, пронизващ отношенията между Русия и Запада. Няма никакъв смисъл и по-нататък да се спазва дистанция. Напротив трябва да се изгражда отношение, че

ние се явяваме единно човечество

живеещо на една планета. Русия, Западна Европа, Америка, Китай… за какво ни е това недоверие, подозрителност и ненужни проблеми?

За КНР

Последната ми среща с официални представители на КНР се състоя през февруари тази година. Но скоро след това китайското правителство засили репресиите в Тибет. Там благата от икономическото развитие в по-голямата си част се ползват от китайското, а не от тибетското население. Продължават репресиите и в сферата на религията. Монасите и монахините са принудени да минат така нареченото патриотично възпитание, основополагащ момент на което се явява критика на далай лама. Така че, без да се гледа подобряване на икономическата ситуация, политическата ситуация както и преди, остава извънредно сложна. Населението Лхаси, което съставлява около 300 хиляди човека, сега в две трети се състои от китайци. Тибетския език губи актуалността си на родна земя. Мисля, че преговорния процес с КНР за да бъде ефективен, за нас твърде полезна би била помощта на такива страни като САЩ, Русия, страните на Евросъюза. Струва ми се, че Русия би могла да изиграе по-важна роля със силата на своите добри отношения с Китай. Ние не се стремим към независимост, а искаме да намерим взаимноприемливи решения в рамките на конституцията на КНР. Но има опасения, че тибетците ще започнат да губят търпение. Не отдавна един от студентите предприе

акт на самозапалване

по време на визитата на Ху Дзинтао в Индия. Напълно естествено, че в тези условия тибетското съобщество в Тибет и извън неговите предели, ще започнат да изпитват дълбоко разочарование.

Може ли да променим кармата си

Може. Обяснявам по пръстите. Да допуснем, че сте купили авиобилет. Всъщност винаги може да се случи, нещо важно, извънредно, в резултат на което ще промените полета. Така е и с кармата. Да си представим, че у вас е натрупана лоша карма, която аха-аха, ще донесе негативен резултат. Но ако сега натрупате нова, позитивна карма, която да се окаже по-силна от предходната, то по този начин ще снизите потенциала на проявяването на негативната карма. Това може да се достигне с разкаяние, с прочитането на определени мантри, с поглед към Бодхичит – безграничния алтруизъм, това е много силно чувство. Ако го има във вас, то негативната карма ще стане подобно на

семена, на които им липсва влага

и поради това не могат да прорастат. Състраданието и разкаянието са силна „противоотрова” . Веднаж в Атина, в Гърция срещнах човек, който ми разказа, че преди много години, когато бил млад, убил коза. Той така дълбоко се разкайваше за извършеното, че от очите му течаха сълзи. Дълбокото съжаление за извършеното автоматически снижава потенциала на проявяването на последствията на негативната карма или даже напълно да я отстранят.

За привързаността

Привързаността е лошо чувство. Но това не означава, че не сте длъжни да изпитвате силни чувства, да делите нещата на добри и лоши, да имате желания. Просто любовта, както и гнева, биват различни. Един учен, шведски психоаналитик е доказал, че когато чувстваме гняв, то „виновния” предизвиква у нас много силно чувство на отвращение. И 90 процента от тази негативна окраска – не повече отколкото проекция на нашия ум, няма никакво отношение към действителността. Ние преувеличаваме степента на негативните качества на обекта, рисуваме го на сто процента отрицателен и в резултат изпитваме отвращение или гняв. Това е вярно и по отношение на любовта. Разбира се обекта на вашите желания притежава определени положителни свойства, но под въздействие на емоциите, го възприемаме положително всичките сто процента. И тогава възниква много силно чувство на близост. Ето, това се нарича привързаност и

от такава привързаност трябва да се избавим

защото тя наполовина е основана на неведение. Наистина ако се ръководите от такава привързаност, то вие преставате да бъдете адекватни. Също така съществува безгранична непредвзета любов, състрадание. Не само към своите приятели, но и към враговете, към всичко живо. Вие сте длъжни да ги обградите с грижа.

От будистка гледна точка какъвто и да е позитивния резултат от нашата дейност, то това е възможно само при условие на адекватно възприемане на действителността. И обратно. Да допуснем, че вършите убийства, кражби , побоища, насилие. Възможно е да получите кратковременно вътрешно удовлетворение. И всъщност като краен резултат ще се окаже, че не сте станали щастлив.

Към щастие води само служенето на хората

Ако помогнете на друг, той ще бъде щастлив и в резултат у вас ще се появи нов приятел, в живота ви ще има повече усмивки, ще изпитате удовлетворение. Грубите думи причиняват вреда и страдание на другите. В резултат у вас се появява нов враг. А наистина никой не иска врагове. Врагът е този, който причинява вреда. Такава е будистката логика. Което и да е действие, основано на логика, на знанието на истинското положение на нещата, носи позитивни резултати. Будистките републики притежават огромен потенциал да продемонстрират пред целия свят какво е истинската хармония в отношенията между представителите на будизма, християнството и мюсюлманството.

Лидерите, били то политически, религиозни или държавни, могат да дадат определен принос за подобряване на отношенията между хората, но в цяло, нашето бъдеще е в нашите ръце. Ръководейки се от тези убеждения, аз като един от шестте милиарда,

изпитвам загриженост за бъдещето на човечеството

Как да направим така, че цялото човечество да изпитва повече щастие, състрадание, любов, съчувствие, отговорност и единство? Състраданието оказва благоприятно влияние върху здравето на човек и функциониране на съзнанието. От него зависи нашето оцеляване и растеж. Твърдо съм убеден, че в XXI век основните вероизповедания както и преди, ще играят важна роля в развитието на човечеството. Ние имаме реална възможност да постигнем пълна хармония на основата на взаимното уважение и взаимно разбирателство. Не се надявам, че през моя живот ще станат коренни промени на планетата. Но дайте да строим свят, в който ще има повече хармония и състрадание.

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: