Разваляне на магия: Конкретни методи, за да я премахнем сами