Радиното училище на колела по вяра и родолюбие пътува вече 20 г.