Пустинята Сахара е много по-стара, отколкото смятаме