Професор Стамен Стаменов: Човекът е извънземно творение