Пророчество от Откровение! Вестите на ангелите – какво послание носят?

В Библията се намира едно послание от Бог до нашия свят и специално за нашето време, което е от голямо значение. Ето какви са вестите на ангелите от книгата Откровение!

Ангелите са реални същества от Космоса!  Понякога те са наричани херувими и серафими, които имат известна разлика помежду си. Тези мощни служебни духове се появяват през цялата история на Библията. Често те се възприемат като Небесни пратеници за защита и водене на Божия народ, а понякога и за наказване на злото – но едни от най-важните им мисии е да ни разкрият и обяснят пророчествата. За да разберете вестите им от Откровение 14-та глава, прочетете статията до края.

Знаете ли, че Бог има вести за нас и е казал нещо специално чрез Неговите ангели на изтъкнатите хора от нашия забързан свят? В Откровение 14-та глава Бог разкрива някои страхотни послания за последното време, кодирани в символиката на трима летящи ангелиТези вести са от голямо значение, защото когато достигнат до всички хора и когато чашата на беззаконието прелее, Исус се завръща! 

Пророчество за края на времето

Да обърнем внимание на пророческата книга от Стария завет – Даниил и там 12-та глава, стихове от 4 до 7 и от 7-ма глава 25-ти стих. В посочените стихове от 12-та глава се казва, че книгата ще бъде запечатана до края на времето, когато ще се умножи знанието и много хора ще е я изследват. Интересно е да разберем откога е започнал този период на края на времето. Стих 7 ни посочва символика с думата ”време”, след което това ще се изпълни, когато ще е прекратено преследването на светите люде.

Цитати от Библията

Цитати от Библията

Много изследователи на Библията са установили, че това е периодът на папското владичество – 1260 години, започнал от 538 година, когато папата получава власт и свършва през 1798 година, когато тя му е отнета по време на войните на Наполеон. Тогава френският генерал Александър Бертие влиза в Рим с войските си и пленява папа Пий VI и го праща в заточение, където той умира до 2 години. Така е нанесена смъртоносна рана на папството.

Всичко това става в изпълнение на пророчеството на периода закодиран със символите за време, времена и т. н. от стих 7-ми. Тука изследователите си служат с принципа за тълкуване на пророчества в Езекиил 4:6 – пророчески ден за календарна година. Разкодирано те означават: време – една пророческа година от 360 календарни години; времена – 2 пъти повече или 720 години и половин време – половин пророческа година = 180 календарни години. Сумирани тези години дават сбор от 1260 години. Пророчеството е точно. Историята ни дава годината, когато папата получава власт – 538 година след Христа, и добавени към нея 1260 години ни отвеждат точно в 1798 година.

По това разбираме, че от тази година започва да тече последното време за нас, жителите на Земята, тъй като се посочва и че тогава ще са прекратили смачкването на силата на светите люде. Изпълнението става възможно, благодарение на отнемането на властта на папата, на Католическата църква, на инквизицията, да преследват и унищожават Божиите люде в лицето на протестантите.

Преди да преминем към книгата Откровение 14-та глава, да обърнем внимание и на Даниил 7-ма глава стих 25. В него Бог ни разкрива, че от средата на светските царе, описани символично като рогове, се издига един рог, който е по-малък (това се пояснява на друго място) и който изкоренява 3 други рогове или това са царе, и след това започва да изтощава светиите на Бог, замисля да промени закони и времена.

Светиите са му предадени отново за същия пророчески период закодиран със символите ”време”, ”времена” и ”половин време”. Тази символика за времената се повтаря отново както в глава 12-та и ни става ясно, че тази преследваща християните сила и воюваща срещу Бога е Католическата църква. Изкоренените 3 рога или царе са трите ариански племена и техните царе – Вандали, Херули и Остготи, за тях научаваме от историята.

Вестите на ангелите от Откровение 14 глава

В книгата Откровение глава 14-та, от 6 до 12 стихове са записани вестите, които Бог отправя към нас, хората от нашия забързан свят. Те са предупреждения за опасности и измами, които идват отново от воюващата срещу живия Бог, падналата Католическа църква, наречена символично с името Вавилон, те са и послания на надежда за нашия загиващ свят и апел за вземане на решения.

Посланията от Откровение 14-глава, в стихове от 6 до 12, са описани като предадени символично от трима ангели, всеки от тях има определена вест със своето значение.

Цитати от Библията - Откровение 14 глава стихове от 6 до 12.

Цитати от Библията – Откровение 14 глава стихове от 6 до 12.

Вестта на първия ангел е в 6 и 7 стихове. Чрез нея Бог отправя послание да му се покланяме и да го почитаме като Творец и че започва време на съд. Само когато се покланяме на Бог по описания начин в Библията, ние сме приети от Него и можем да получим наградата за вечния живот в деня на възкресението, която е обещана за всеки, който искрено търси Бога, и приема правилното религиозно поклонение. Това включва спазването и освещаването на съботата като ден на Бога, защото Той я е постановил и в четвъртата заповед от 10-те Божи заповеди, в която също пише да се поклоним на нашия Бог, който е направил водните извори, морето и земята. Връзката на тази заповед с вестта на първия ангел е очевидна и разбираме, че Бог изисква пазенето на съботата свято като белег за Божиите люде – знак или печат на Бога – книгата на пророк Езекиил глава 20, стих 12. Освен това Той е написал четвъртата заповед да започва с думата ”помни”, да помним съботния ден, защото е знаел, че ще бъде забравен.

В книгата Даниил 7-ма глава стих 25, пише, че ще се появи сила, символично представена като рог, който ще говори богохулно и ще промисли да промени закони и времена. Както обяснихме по-горе, това е Католическата църква начело с папата, която през Средновековието е променила в своите учения закони и времена. Това са 2 от 10-те Божи заповеди, които ги изобличават най-много в грях – втората и четвъртата.

Втората посочва, че правенето на изображения и идоли е грях, също и преклонението пред тях, а четвъртата сочи на съботата като ден на Бога. Промяната на втората за идолопоклонството е станала като са я премахнали от своя Катехизис и за да станат заповедите отново 10, са разделили на 2 последната десетата заповед – ”Не пожелавай”. С това се е изпълнило пророчеството за промяната на закони, а с промяната на четвъртата заповед за съботата се е изпълнило пророчеството и за промяната на времената.

На мястото на четвъртата заповед, която е изместена напред и става трета, католиците са написали в техния Катехизис, да освещават и пазят празниците на църквата, включително и неделята като заместник на съботата. Съботата е Божият ден за поклонение пред Него и за богослужение, а неделята е ден на езическо поклонение на Слънцето и е използвана като фалшификат и заместник на Божия ден. Така както се фалшифицират банкноти например.

Вестта на втория ангел е в Откровение 14 глава стих 8, в който се казва, че е паднал Вавилон, който е напоил народите със своето блудствуване. На еврейски Вавилон означава ”объркване”. Символичният Вавилон от нашето време е наречен блудницаОткровение 17:5. Името му в библейските пророчества е употребено фигуративно и символизира всички отпаднали, отстъпили от Бога религиозни организации до края на историята. В противовес вярната Божия църква е представена в Откровението на Йоан като чиста жена – глава 12 цялата и 17 със стихове 7 и 8.

Вторият ангел носи вестите сочещи на греховете на духовния Вавилон. В ученията на Католическата църква има смесица от библейски учения с езически и човешки предания. Голяма част от световното християнство се е обърнала от Божието слово към човешките традиции, предания и философии. Езически практики от векове битуват в църквите и изместват Божиите заповеди.

Съботният ден за поклонение пред Бога от четвъртата заповед на Божия закон записан в Изход глава 20 от 3 до 17 стих, а за съботата е от 8 до 11 стих, е заменен с езическия ден на поколонение на слънцето – неделя. Ясният библейски доклад за сътворението е заменен с еволюционната теория, която е приемана днес от либералната теология и Ватикана. В допълнение към заблудите на Вавилон, с които опива народите е врачуването, не библейското учение за безсмъртието на душата, живот след смъртта, но веднага, не според библейското – след възкресението започва вечния живот, и астрологията, макар че отделни свещеници се изказват, че са против това. Можем да добавим, че папа Франциск е анатемосан от украинската католическа епархия.

10-те Божи заповеди са записани в Изход 20 глава стихове от 2 до 17.

10-те Божи заповеди са записани в Изход 20 глава стихове от 2 до 17.

През средните векове църквата се е била сляла с държавата, един точен пример на прелюбодейство със светската власт – Откровение 17:2. Днес Вавилон напредва с обединението на църквите, но то не е основано на Библията и ще подведе народите към фалшиво религиозно поклонение, с което ще бъдат измамени, както казахме в началото, че това е част посланието на вестите на ангелите.

Вестите на третия ангел са записани в стихове от 9 до 11 в 14 глава на Откровение и се отнасят за сериозно и тържествено предупреждение срещу фалшивото религиозно поклонение, което ще се развие от Католическата църква и папата. Поклонението пред звяра и неговия образ, и приемането на белега представлява участие във фалшивото религиозно поклонение наложено в света от Вавилон. По-точно под приемане на белега много изследователи имат пред вид приемането на неделята за религиозно поклонение вместо съботата.

Съгласно библейското пророчество във финала на човешката история ще се развие едно религиозно поклонение, описано в Откровение глава 13 стихове 8 и 12. Първият звяр от 13-та глава е католицизмът, който изневерява на Христос с езически учения, изявява претенции за непогрешимост на папата, което е богохулство, практикува опрощаване на грехове от човек (свещеник), или чрез индулгенции за повече от хиляда години. Този звяр получи смъртоносна рана през 1798 година, както казахме по-горе.

Двата стълба на Реформацията и антихриста

Вестите на ангелите от Откровение 14 глава стихове от 6 до 12 са вести на Божията милост и ни предупреждават от измамите.

Вестите на ангелите от Откровение 14 глава стихове от 6 до 12 са вести на Божията милост и ни предупреждават от измамите.

Протестантите през Средновековието още преди да е дошло времето за прекратяване на папската власт, за пророчествата и вестите, за което говорихме, са открили в Библията, че папата е антихристът. Това е една от основните доктрини на протестантизма, от общо две такива доктрини или стълбове. Другата доктрина е че спасението е само чрез вяра в Бога, по благодат, без индулгенции, посредници и всички други измислени неща от официалната църква.

Днес тази рана е оздравяла и авторитетът на Римокатолическата църква расте в политическите и религиозните среди. Тя се стреми към възвръщането на съединението на църква с държава както е било през Средновековието и това е на път да стане. Предсказаното в Откровение 13 глава по този повод се изпълнява в наши дни, пред очите ни, което може да затвърди вярата ни в истинността на Библията.

Най-важното събитие на 2017 г. – закриване на протестантската Реформация започната от Мартин Лутер преди 5 века.

Докъде водят фалшивите учения на католицизма и на другите религии, които не основават ученията си на Библията – до огнения пъкъл.

Докъде водят фалшивите учения на католицизма и на другите религии, които не основават ученията си на Библията – до огнения пъкъл.

През тази година папата е обявил, че ще закриват протестантската Реформация, тъй като никой вече не протестира против католическите учения и заблуди. И как ще протестират църквите като в тях са инфилтрирани агенти на Йезуитския орден и водят политика на обединение с католицизма. Закриването ще стане в края на октомври, когато се навършват 5 века от началото на Реформацията начело с Мартин Лутер. И ето, че в изпълнение на пророчеството от Откровение 13-та глава и вестите на ангелите, пътят на папата към властта е открит. Всичко това ние наблюдаваме в новините с неговите посещения и авторитетът, който има особено сред президентите на всички страни.

Цитати от Библията за съботния ден.

Цитати от Библията за съботния ден.

И след описанието на вестите на тези трима ангели, в Откровение глава 14 стих 12, пише ясно и точно че основен белег на истинските Божии последователи ще са тези, които спазват 10-те Божи заповеди и държат за вярата в Исус. Същият смисъл има и последният стих от Откровение 12-та глава.

За нас остава от значение да четем и изучаваме Библията, да разбираме нейните истини за смисъла на живота, за вестите на Бога, за обещанията Му за възкресението и вечния живот в деня на Второто пришествие за тези, които са му верни, и всеки да вземе своето решение на коя страна да застане. Исус бе казал в една от своите проповеди, че какво може да даде човек в замяна на живота си или че той е най-ценното за нас смъртните. А Неговият дар е вечен живот като за начало се приема деня на пришествието, когато ще бъде първото възкресение.

В изпълнение на пророчеството, когато се прекратяват гоненията срещу протестантите след 1798 година, започва да се умножава знанието за пророчествата и същевременно науката и техниката се развиват също по-бързо, отколкото дотогава. Това е влиянието на Божия Дух за света, след приключването на папското господство.

С увеличаването на знанията за Библията и разбирането на вестите ѝ, и пророчествата ѝ, постепенно се появява през 19-ти век една нова протестантска църква, тази на адвентистите, която просто има малка нова светлина от Бога към християнските учения, за някои пророчества, за светилището, за съботата и за значението на вестите на ангелите, които разгледахме в статията. За основа на нейните учения са Библията, вярата в Исус, християнската доктрина за спасение само чрез вяра, по благодат, и 10 заповеди както са дадени от Бог, включително и съботата. Нейното появяване е белязано и свързано с пророчество в Библията.

Ако желаете можете да свалите и една книга в ел. вариант, която е историческа и същевременно разкрива борбата между Христос и Сатана (между доброто и злото) в света. Достатъчно е да изпишете в браузера LTV и след това да натиснете бутона ”Начало”, горе вляво и се отваря страницата, от която можете да свалите книгата. Тя се казва ”Великата борба” и този вариант е обогатен с много илюстрации.

Вижте и тези две статии по темата ТУК и ТУК, и видео клиповете към статията!

Източници: amazingfacts.org; amazingdiscoveries.org; sdabg.net.

Включете се в нашата група във Фейсбук:
Пророчество от Откровение! Вестите на ангелите – какво послание носят?
5 (100%) 4 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

9 коментара по “Пророчество от Откровение! Вестите на ангелите – какво послание носят?

 1. Интересна статия, добре написана.
  Дали написаното е вярно? По-скоро – не!
  Изобщо не е споменато най-истинското, най-правилното християнско вероизповедание – Православието. Как пък в нито едно пророчество в Библията (според автора) не става въпрос за най-истинското вероизповедание – Православието. Папата бил Антихриста, но нищо не се споменава за най-жестоката система, избила рекорден брой хора – комунизма. Това „случайно“ е пропуснато от автора. Тези пропуски поставят под съмнение цялата статия. Склонен съм да мисля, че статията е протестантска пропаганда.

 2. Наистина православието не е тема на тази статия, а пророчествата в Библията. Тя не се интересува от общото между православието и Библията, а по-скоро какво може да се прочете в Откровението на Йоана и как то може да бъде тълкувано, от истината.

  Комунизмът, както и фашизмът, са дело на Антихриста, още наричан на други места и Ариман. За долната сатанистка комунистическа зараза ще напишем една отделна статия. За съжаление владиците на православието също не се разграничават особено от комунистическото си минало. Все още между тях се срещат доста агенти на Държавна сигурност, подкрепящи политиката на Путин, и тъй нататък.

  Ние всички бихме се радвали много, ако нашето родно православие се отдели от комунистите и възвърне хилядолетния си авторитет пред онези миряни, които не са атеисти и комунета. Останалите дори не бихме причислили към християните.

 3. Благодаря за отговора.
  Силно се моля нашето православие да се разграничи от сатанинския комунистически режим и зловещата ДС.
  По този начин без разграничаване, без заемане на позиция православието губи авторитет, губи позиции.
  Минаха дълги години, а нашата църква все още не е изчистена от бившите доносници на ДС. Тъжно и жалко!
  Другите вероизповедания заеха ясна позиция и спечелиха от това.
  С това мълчание нашите владици само губят, дано и те по-скоро го разберат.

 4. Абсолютно! Всички губим от това! Никой няма полза от това народът да става все по-оскотял, материалистически и пълен с атеисти, защото това лишава от смисъл живота им и те започват да вършат това, което всекидневно наблюдаваме около себе си и навсякъде. Дано да се обърнат нещата и да станем отново по-духовни. За това много биха могли да помогнат владиците, стига да обичат Бога повече, отколкото Държавна сигурност, марксизма и ленинизма.

 5. Православието също като комунистите е избивало хора ,още покръстването е ставало насилствено, ами гоненията на павликяни и богомили?

 6. Да, интересни неща може да се прочетат в романа „Антихрист“ на Емилиян Станев например. Но има и доста други източници.

 7. Благодарности за статията!
  Но всичко звучи като снадено и измислено специално като обяснение на Божието Слово чрез агравиране на една Негова заповед- четвъртата- за пазенето на Съботата. ВСИЧКИ Божии заповеди са с еднаква тежест, и самото акцентиране върху една от тях, като белег за разпознаване на истинския християнин, буди съмнение. От всичко прочетено и чуто едно нещо не може да се изясни на всеки редови християнин- смесването на Стария с новия завет. Старият завет е даден на израилския народ. Новият е негово продължение, но даден на всички и наречен християнство. В същото време за критерии на Спасение в тази статия и много друго се цитира непрекъснато Старият Завет. Няма лошо, но е твърде объркано, за да се приеме на прима виста. Освен това, самото определяне “ единствено правилна вяра“ вече намирисва на гордост и хитро скроена доктрина. С две думи, за мен тази статия е протестантска пропаганда в една православна държава и това най-малкото, буди огромно недоумение.

 8. Благодаря на Иван Василев за тълкуванието на важни библейски посочки от книгата на пророк Данаил и от книгата на свети Йоан богослов – Откровение. Както и за акцента, поставен върху трите ангелски вести, също описани в книгата Откровение. Тъй като това не е богословски форум аз по никакъв начин няма да влизам в догматически подробности, но ще заостря вниманието на читателите, че това тълкувание на Библията/пророческото отброяване на времето, папата антихрист, избраността на адвентистите, запечатани с белега на спазване на съботата и т.н./ е изключително тълкувание на адвентната/очакващата/ църква. Това тълкувание на посочените библейските текстове няма нищо общо с предаваната повече от 2000 години светоотеческа тълкувателна традиция – Свещеното Предание, която е люлка на предаденото ни от Христос и апостолите Му учение. Изложеното от Василев тълкувание е плод на адвентната тълкувателна традиция/предание/, възникнала в началото на 19-ти век от основателите на съвременния адвентизъм: Уйлям Милър, капитан Джоузеф Бейтс, Фредерик Уейлър, Хайръм Едсън и преди всичко на признатата от адвентната църква пророчица Елън Хармън Уайт/Елена Вайт/. Тези и още много други адвентни доктрини не се възприемат от останалите християнски общества и църкви – включително и Православната. По въпроса за спазването от християните на съботния ден/еврейския шабат/ също съществува диаметрална доктринална разлика в библейската екзегетика на адвентистите от седмия ден/съботяни/ и останалия християнски свят.

 9. Всичките 10 Божи заповеди са с еднаква тежест и са валидни както в Стария, така и в Новия завет. В статията се засяга главно въпросът за библейските истини, важни за спасението на човека. Спасението или дара на вечния живот с възкресението на мъртвите, не е дадено само на една църква, а е за всички хора. Така например в миналото евреите са били само носителите на истината за правилното поклонение на Бога, но са отхвърлени след разпятието на Исус, защото не са го приели като предсказания от Стария завет Божий Син и Спасител на света. В Матей 7 глава от 21 до 29 стихове, Исус обяснява, че ще има много вярващи хора, които не спазват 10 Божи заповеди, а си мислят, че ще бъдат спасени и че може би всичко им е наред с вярата, щом правят някакви чудеса с някаква сила. Днес харизматиците държат много на такива проявления, които обаче не са от Бога – говорене на езици и изцеления при евангелисти, петдесятници и други. Исус обаче има казва, „никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие”. Следователно 10 Божи заповеди са валидни за спасението. Апостол Павел също говори за това.

  И в Стария и в Новия завет се казва, че спасението става само чрез вяра и към нея и спазването на 10 те Божи заповеди. Първите 4 от тях засягат отношението на човека към Бога, а вторите 6 отношенията между хората и те влизат в законите на всички държави – не убивай, не кради и т. н. Затова Сатана се опитва чрез католиците да промени 1,2 и 4 заповеди (и е успял през Средновековието), които сочат точно на истинското поклонение на Бог. Както вече е ясно 1 и 2 заповеди се отнасят за идолопоклонството, а 4 – светостта на съботата като ден на Бога. Това не е залегнало само в ученията на адвентистите, а и на други църкви. В Стария завет Бог наказва народите за идолопоклонство и други грехове, в Новия завет също свети Йоан богослов пише в Откровението, че народите ще бъдат наказвани заради грехове и идолопоклонство, включително и за чародейства (магьосничество), убийства, кражби и т. н.

  Така че статията набляга на истините в Библията, важни за спасението на човека. Адвентистите се придържат поне към тях, а по въпроса за съботата, в много църкви по света тя е приета и даже преди да се появят адвентистите. Има сведения, че в Православието тя все още е била спазвана през 11 век, когато църквата се разделя на западна и източна. Както е имало иконоборци, така е имало и защитници на съботата и може би това не е било постоянно, просто нямаме много сведения за това, но се е наложила след това неделята, както са били измамени другите европейски народи. И така тема на статията е предупреждението от Бог с трите вести на ангелите и библейските истини важни за спасението. А във вечния живот ще влязат хора с чисти сърца и които са съобразили живота си с Библията.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *