Сънищата могат да ни предпазят от бъдещи беди и нещастия