Учени: Човекът е затворник на Земята, произхождаме от друга планета!