Прилагането на енергийна медицина прави чудеса за тялото и духа