Човекът има минало, което не започва с раждането му