Прераждане: Доказателства. Как да разберем кои сме били преди?