Предсказание на Слава Севрюкова: Сърбите ще ни подадат ръка и ние братски ще ги приемем!