Предвестници на смъртта. Всяка смърт ли е предизвестена?