Почерняване на езика. Червени точици. Какви сигнали ни изпраща езикът?