След страданията на Христос дойде Великден, дойде Възкресението!