Да си пожелаем нещо добро на Великден, то ще се сбъдне!