Това са някои от най-известните поверия за счупени предмети