Не бихте предположили какво се появи в питейната вода на малък град!