Останките на Йети откраднати от холивудска легенда