Чудовище обитава езерото до сибиркото селище Оймякон?