Известният физик, астроном и математик Исак Нютон е предсказал настъпване на Апокалипсиса през 2060 г.

Един от най-фундаменталните учени на всички времена Исак Нютон, е предвидил кога ще настъпи Апокалипсисът на Земята. Той предрича краят на света да стане през 2060 г., пише nepoznato.energetika-bg.com.

Исак Нютон - краят на света през 2060 г.

Исак Нютон предсказва края на света през 2060 г.

Ученият не е направил своята прогноза на база на законите на физиката и математиката, а въз основа на текстове от Библията. Той предсказва, че преди да настъпи Апокалипсисът, ще започнат много страшни войни и тежки епидемии ще морят човечеството. След това, Месията ще слезе на Земята и ще започне царството Му цели 1000 години.

Своите предсказания за настъпването на края на света, Нютон е описал в свой таен документ, който за пръв път е бил изложен на изложба „Тайните на Нютон”, проведена в Йерусалим. На страниците на този ръкопис са представени опитите на великия учен да разшифрова глави от Библията.

Особено внимание той е обърнал на Книгата на пророк Данаил, в която се предсказва идването на Месията. Гениалният учен е категоричен, че точно в този текст от Свещената книга са кодирани посланията за бъдещето на цялото човечество.

Исак Нютон е уверен, че Книгата на Данаил съдържа Божието откровение преди да се появи писмеността. Той се е опитвал в своя ръкопис да разшифрова тази информация, защото според него Бог присъства невидимо във Вселената.

Гениалният учен не приема само Библията като Божието слово, а се опитва да я разбере със своите рационални методи.

нумерология

Нютон описва в своя труд „Записки по книгата на Данаил и Апокалипсиса на Св. Йоан“, че природните явления са символи на исторически събития, небесните тела са указател за земните владетели, а историческите символи и използваните алегории в Библията той приема като пророчество за бъдещите събития.

Калинка Петрова

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: