Разглеждаме числото 10 в светлината на науката нумерология, според Петър Дънов, будизма, Питагор, Книгата на Тот, Данте и много други източници.

Съдържание на статията: ♣ С 10 започва да работи енергообразуващият принцип на новото в света.

То е числото на чудото, което създава всичките тайни на Битието. Крайният резултат. ♣ Идва животът в десятката, в Божествената сърцевина, в единството на Божествения и човешкия ред ♣ В Богоподобието – целта на нашето съществуване, до която се стига по пътя на безусловната любов.

Идва един от най-вълнуващите космически и земни празници – пролетното равноденствие (варира от 20, 21, 22 март). Денят става равен на нощта.

Изравняват се и Ин, и Ян-енергиите, женското и мъжкото начало.

Символ е на баланса, на хармонията между светлина и мрак, дух и материя, на сливането, на единението, на един съвсем нов път на познание, на отношение към живота.

На зараждането на новите импулси и пориви, които ще бъдат особено стимулирани през настоящата година, защото нумерологичният й сбор е равен на девятка, а тя означава изобилие на духовна енергия. Според Учителя Петър Дънов, числото 9 обединява 4 и 5 – страданието и ограничението с освобождението.

нумерология вътрешен цъфтеж на мъдростта

Вътрешен цъфтеж на мъдростта.

Пролетното равноденствие е символ на равновесието между четирите стихии с петте елемента (земя, въздух, огън, вода, етер). Като етерът е чистата Божествена енергия на Любовта, която трансформира материалното в духовно.

нумерология

И олицетворение на това явление е числото 10 – животът в Божествената сърцевина, понеже единицата (Монадата, Първият, Единственият, Уникалният, т.е Бог, движи нулата – Празнотата, Вакуумът и така се ражда всяко творение).

Числата ни обясняват по един мистичен начин загадката на енергийните промени и трансформации.

С числото, цифрата, се изразява ограничено количество енергия (от Ци/Чи) първичната жизнена енергия и нейния слог (слово). Петър Дънов твърди, че числата и техните специфични вибрации са в основата на мирозданието, а геометрическите им фигури са азбуката на Божествения свят.

Човекът, според него, бил направен също от количествените величини и силовите полета на числата.

Изразени геометрично, те се материализирали, за да ни покажат пътя към съвършенството. А който успявал да разбере тайната и смисъла на числата от 1 до 10, вече е разбрал смисъла на живота. И това е така, защото Бог е Истината, Светлината е Неговата сянка, а човекът е нейното отражение, т.е. човекът е съсъд на Бога.

Затова Творецът напълнил първия съд с енергията Си – десетицата, Сърцевината, с което проправил пътя към Него да преминава през колективните натрупвания, водещи до качествени изменения.

Чрез двоякото си проявление, казва Учителя Петър Дънов, числата могат да помагат на човека,

нумерология пролетта е жажда за святост

Пролетта е жажда за святост и цветно пиршество.

ако живее по законите на природата, но когато се движи в невярна посока, числата проявяват разрушителната си сила. Сега Земята се намирала на границата между две епохи, на път да излезе от числото четири и да премине в числото пет, което изразява женския принцип, целите, чувствата, добродетелта, работата и промените.

Това число работи за българите, казва Дънов, и те го обичат, защото петорката е и пътят на освобождението. Пентаграмът. Но като всяко друго число, и то си има две лица, две страни – от едната хапе, от другата милва. Учителя Петър Дънов обяснява, че от 1 до 10 са божествените числа, от 10 до 100 – ангелските, а от 100 до 1000 – човешките. Десятката е граничната линия между божествения и ангелския свят, то е числото на чудото, което създава всичките тайни на Битието. Крайният резултат.

От него нагоре се влиза в света на реда и хармонията.

То изразява пътя на човешката душа от най-ниската до най-високата степен и живота в Бога, изпълняването на Неговата воля. Изразява и Богоподобието, което е целта на нашето съществуване, до която се стига по пътя на безусловната любов. Дънов напомня, че с 10 започва новото в света, то е Сърцевината на Бога, която вече се разкрива и то ще започне да работи като енргообразуващ принцип.

Като колективно съзнание. В него единицата е Всевишният, а нулата е потенциалното неизявено. Нулата е кръгът на хармоничното, единното начало, затова и буквата „о“ е в средата на българската азбука, за да балансира. А да си в нулата, означава да имаш своето точното място в точното време, точната дейност в общността, да работиш всеотдайно и смирено за Всевишния и за цялата Вселена.

Затова и прочутата дузина, изразявана с числото 12 вече се съкращава до 10.

нумерология дървото на живота

Дървото на живота е обект и на нумерологията

Вече само 10 души ще могат да извършат чудеса, да активират Звездния Код на Промяната, въведен у човека още при създаването му, а 10 аватари ще могат за минута да извисят съзнанието на 1 милион души. Затова в новата епоха числото 10 ще ни помага да можем по-леко и безболезнено да се справяме с енергийните трансформации, като се научим да мислим съобразно с колективното съзнание, без корист и условности, да приемаме всеки като себе си.

За питагорейците десятката, като сбор от първите четири цифри:

 1. редът, идващ от божественото единство;
 2. редът от допълващия дуализъм;
 3. редът в духовния свят;
 4. физическият ред пространство-време,

била най-съвършеното число, цифрата на реда, на Божия мислен, обществен и религиозен ред, Наричали я “тетрактис”, Божественото начало.

Те се кълнели в нейно име, защото разкривала на душите им извора и корена на вечната природа. Числото 10 сиволизирало за тях единството на Божествения и човешкия ред.

Питагорейците вярвали също, че има 10-то тяло от Слънчевата система и че то е обратното на земното.

Антихтонът. То се намирало в обратната на видимата страна на земята. В сянката на видимите девет. Антихтон, според тях, е десетият елемент, допълващ всяка същност до съвършенство. А Екзюпери допълва, че съвършенството е състояние от което не можеш да извадиш и добавиш нищо повече.

Много е любопитно, че около предполагаемото място на Десетата планета на боговете Нибиру се движи огромен астероид (Седна), чиято орбита около Слънцето е точно 10 хил. години. Орфей пък твърдял, че за прераждането на една душа са нужни точно 10 хил. години (10 цикъла от по 1000 години). Орфистът Питагор 1000 години след него също вярвал в цикъла от 10 цифрови знака.

В своя притчов роман-ребус “Антихтонът на Данте” Людмила Филипова лансира хипотезата, че в центъра на земята се намира невидимата Десетата сфера, т.н.

Точка на Данте, в която се е зародила човешката цивилизация.

Тя е базирана на огромно количество информация от историята, философията, религията, математиката, археологията, медицината и политиката. Интригуващо и шокиращо е нейното предположение, че Раят и създателите на първата цивилизация и култура на меандритите (наистина съществувала на Балканите – в България, Сърбия и Босна) се намирали в сърцевината на земните недра.

Числото 10 е било особено почитано и в кабалистичната традиция, според която божествената субстанция се изразява чрез 10 свойства, дсетте сефироти от Дървото на Живота – Корона, Мъдрост, Ум, Изящество, Сила, Красота, Победа, Слава, Основа, Царство. Короната се намира над главата на Адам Кадмон, Царството е под нозете му, Умът и Мъдростта са от двете страни на главата му.

Изяществото и Силата са ръцете му, Победата и Славата – краката му.

Красотата съответства на сърцето, Основата – на половите органи (на Земята и Огъня).

Дървото на Живота е обърнато с корените към небето, сякаш да напомни, че овладяването на тези десет духовни сили са предназначени и за човека, който е създаден „по Божий образ“ (Битие 1:27) и затова той трябва да ги развива и усъвършенства, за да може да се завърне към Бога. Затова десетте сефироти започват с номер едно от върха, от корените на дървото и растат надолу.

Тръгва се от Кетер, началото между Небето и Земята, преминава се през мъдростта Хохма, утробата Бина, любовта и милосърдието на Хесед, красотата, хармонията и състраданието на Тифарет, Божието величие на Од, основата на света на Йесод и се стига до Шехина – десетата сефирот – приземената женска сила, хранеща всичко живо.

нумерология книга на Тот

10-ата картина от Книгата на Тот служи за тълкуване на числото 10 и неговата нумерология

А пък когато Тиферет (състраданието) и Шехина (женствеността) се слеят, човешката душа се пробужда и тя започва своето мистично духовно и възходящо пътешествие.Дори цикълът на разграждане не е страшен, според Кабала, защото в него сякаш цари Съвършен Покой, там Силата е напълно статична.

Нещо като да си в окото на бурята.

Друг централен символ е Галактическият център на Млечния път – мястото-източник на живота, към който сега се насочваме. Наричан е Нищото, Празнотата, Небесата, Полето на нулевата точка, вибриращите полета на вероятностите във фазовото пространство.

Както и чистото холографско съзнание без материя, нелокалното квантово поле на Богинята-Майка, в което е достъпно и миналото, и бъдещето. И то е свързано с това, което правим или не правим и в зависимост от нашите възприятия и наблюдения се материализира в частици реалност.

Неслучайно десетата картина от книгата на Тот се нарича “Колелото на съдбата”.

Мелничният камък на кармата. Съответства й еврейската буква Мод с число 10. Тя обрисува Първосвещенника, който с голям замах движи всички неща. Така всичко се върти, издига се и потъва.

Колелото на живота се движи през всичките времена и вечности. А движещите се в синхрон с колелото познават божествените качества – Знание, Умение, Смелост и Мълчание, които често при висшите копнежи са обединени в едно движение. Първосвещеникът има тяло на телец – издава работа, творение и сила, свързана с волята.

Лъвските му лапи говорят за хващане, държане и смелост. Орловите му крила – за духовно възкачване. Двата бога отстрани (вляво добрия Херманубис и вдясно лошия Тифон) водят нагоре и надолу, за да се изравнят везните, издават и изравняване на честта и позора.

Това движение е изказано много сполучливо със следното проникновение от “Книгата на Тот”:

“Който стане служител на другите, ще бъде най-велик между вас, защото като се въздига, ще падне и който се унижава, ще се издигне” – казва Тот.

Качествата на десетката (мир, баланс, безусловната любов, благодат, красота, свръхеволюция, единение) много добре се обясняват от будисткото учение. То разглежда сътворението на всяко нещо по мистичен път, който удивително прилича и на днешните научни разбирания, формулирани от квантовата физика.

Будисткият принцип за неразделност и единство говори за помиряване на враждуващите и противоречиви светове в пространството на универсалното съзнание, в което противоречията и борбите са безполезни.

И той се основава на това, че нищо в света няма своя същност, всичко е част от Бога.

Но за разбирането му е необходимо осъзнаването, че човешкият Аз е илюзия и че същността на всяко нещо е единната, обща същност на Буда. Необходимо е и разбиране за нетленната същност на нещата, която не се ражда и не умира, за това че всичко е продукт на емоциите, на петте основни елемента (материя, сетива, чувства, воля, ум), съставящи света и човешкото тяло, и на шестте сетивни усещания, шестте сетивни органа (очи, уши, нос, език, тяло и ум).

Че всичко е плод на техните физически превъплъщения, тъй като явленията съществуват, защото ги възприемаме със сетивата си, но ако те са в покой, няма да има и явления, от появата им до изчезването им, те са изтъкани единствено от Пустота, нямат същност.

Няма начало, няма раждане, няма възникване на нещата. Явленията са просто сблъсъкът ни с външното състояние на нещата. Затова няма и край, няма изчезване, няма и смърт. Нищо не се заражда и затова нищо не изчезва.

Има вятър – има вълни върху повърхността на езерото, няма вълни – има покой.

А водата и вълните не са две различни неща. Явление и същина са две различни имена на едно и също нещо. Човекът в обвивката на своето тяло, съставено от петте основни елемента на четирите природни стихии, идва в света по законите на кармата и си отива по тях.

Когато се разпръснат четирите основни стихии, чиито елементи съставят тялото, появило се при съединението на три карми, според будисткото учение, те се връщат обратно и се разпръсват в празнотата, в нищото, във вакуума, който е родил всичко със своята тайнствена енергия, родил е цялата Вселена, появила се като квантова флуктация, както твърди днес и квантовата физика.

Нищото създава безкрайността и всички принципи се събират в празнотата, която съдържа всички потенциални възможности. И това е много оптимистично. Дава голяма надежда, особено когато човекът се освободи от концепциите за разграничаване, за съществуване и несъществуване, когато същността и образът станат едно цяло, тогава има състояние на медитация, на проникновение.

Защото когато езерото е прозрачно, камъчетата по дъното се виждат, но ако водата потъмнее, не се вижда нищо.

Първото е Буда-състояние, а второто е мирянинът..

Както в християнството им 10 Божи заповеди, така и в будизма има 10 изисквания, десет правилни стъпки към Буда, но и 10 злини, за равновесие.

Пътят към Буда преминава през:

 1. правилното и пълно разбиране на висшите, абсолютни истини,
 2. придобиването на върховната, абсолютна мъдрост, обединяваща в хармония речта, постъпките и мислите,
 3. откъсване от кръга на преражданията,
 4. правилно наблюдение и мислене,
 5. правилни думи, деяния, изпълнение на задачите,
 6. усърдно отдаване в търсене на истината,
 7. правилни спомени и успокояване на душата,
 8. постигане на най-висшето от всички чувства – любовта,
 9. превръщане в добър ръководител и учител, предводител и
 10. постигане на абсолютното просветление, над което не стои нищо, спечелване на най-голяма почит и уважение.

Десетката е символ и на завършеното дело, според Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев. Неговото учение също разглежда единството между дух и материя, между добро и зло, но в контекста на изведената от него Йерархия на Духовните вълни (на Сътворението, Митологията, Правдата, Любовта, Мъдростта, Истината, Свободата).

И самото еволюционно преминаване през тези стъпала създава хаотичност,

неприемливост, конфликти, които, обаче, са нужни за постигане на одухотворяването на материята. Единството е планетна социология, според духоведеца Ваклуш Толев, и тя работи в посока на освобождаване от егоцентризма в полза на колективното.

А заложеното, предначертаното, казва Ваклуш, е въпрос на йерархия на човешкото съзнание, на будност, на знание, на търпимост, и то не може да не дойде.

Макар че често, както сега, преминава през една доста голяма хаотичност и дори отричане, което се дължи на неизбежната еволюция, която е доста безжалостна, без, обаче, да е жестока. А, освен това, твърди Толев, неизживените стадии на религиозното единство и появилите се от тях конфликти също са възпрепятствали изначалното духовно единство между хората.

Тоест, душите ни не могат да постигнат единство в религиозното моление

и да решат проблема на целостта, тъкмо обратно, защото различните религии имат различни доктрини, едни приемат еволюцията, други не, едни приемат прераждането, други не.

нумерология човекът съсъд на Бога

Човекът е съсъд на Бога.

Затова равенство между различните нива на йерархически наличности в еволюцията не може да има. Най-съвършеното единство е духовното, това на Иисус Христос, който казва: “Аз и Отец едно сме.”, Както и Единосъщието между Отец, Син, Бог Светий Дух.

Но въпреки че човекът е бог в развитие, не може да се приеме идеята за тъждественост на човека с Бога, но пътят за цялостното преустройство преминава през тясната врата към истината за вечността и Единосъщието.

Към усвояването на истинския Живот в събудения в нас Бог, което може да постигне само духовно свободният човек. Само той може да познае Бога и да добие върховната свобода в Него.

И човекът носи своето Богоподобие кодирано в своята ДНК, но то ще се изрази в последните Духовни вълни на Истината и Свободата, когато човекът ще се освободи от Себе си, за да стане Цялост със Бога.

Лияна Фероли

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: