На това място ли се намират останките на легендарния Ноев ковчег?