Сибир поднесе втората си шокираща загадка, изумила науката