Невроза: Някои навици свидетелстват за вече развито заболяване!