Невиждано находище на газ заплашва живота на Земята?