6 символа, които често се появяват в нашите сънища