Нашата планета разкри една от тайните си, скрита на 660 км дълбочина