31-годишна роди най-шокиращото „дете“ на света в Индонезия