Монах от Рилски манастир реди икони като пътни знаци против катастрофи