Молитва за любов: за среща, за брак. От жена, от мъж. При споделена любов, при любовна мъка