Приложна магия с „флейта“ за дъжд и предпазване от злото