Мозъкът ни реагира за ръста на заплатата още на клетъчно ниво