Млечният път изуми астрономите с неподозирано откритие