Пророческите сънищата са били особено почитани в Древна Гърция

Писателите в Древна Гърция са разделяли сънищата на две категории –обикновени и пророчески.

Пророческите сънища за били на почит в Древна Гърция

Пророческите сънища за били на почит в Древна Гърция

Пророческите сънища са били разделяни в три категории. Някой са били ясно видение за това какво ще се случи, други са изисквали символична интерпретация и трети – посещения в съня от богове, призраци и духове.
Примери за пророчески сънища се срещат в редица древни източници, включително исторически текстове, епически поеми, пиеси и надписи на свети места.
Гръцкият историк Херодот, живял през 5 в.пр Хр. се смята за „бащата на историята“, въпреки че често пъти историите му прекрачват границата между митичното и реалното. В Книга пета на своята „История“ той описва как лидийският цар Крез сънува, че синът му ще умре от рана, причинена от острие. Крез прави всичко по силите си, за да държи сина си далеч от оръжия, но му позволява да отиде на лов, където е убит случайно от стрела, изстреляна от човека нает да му бъде пазач. Сънят на Крез не само предрича съвсем точно смъртта на сина му, но освен това задейства поредица от събития, които водят до осъществяването на пророчеството. Фактът, че историкът описва това събитие свидетелства за широко разпространеното вярване в сънищата като визии за бъдещето.
Широко разпространени в  древната литература са сънищата, изпълнени със символи, които имат определено значение.
В древната литература са описани много случаи на пророчески сънища на родители, сънуващи унищожения причинени от собствените им деца.
През 2 в.сл. Хр Артемидор пише книга „Онейрокритика“, която се състои от 5 части и подробно описва символите и тълкуването на сънищата. Той описва значението на различни предмети, събития и животни – змии, крокодили, отглеждане на растения, война. Подобни книги са били особено популярни в Древността.
Третият вид пророчески сънища включва посещение на починали приятели, близки, призраци или богове, които общуват със сънуващия. Изпратеният в съня е пратеник на Бога. Този пратеник може да приема всякакви форми, в зависимост от това какво иска да съобщи Бог.

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: