Дяволският чайник – неразгaданата природна мистерия